SoftNET mgr inż. Dariusz Kuś
Kompleksowa obsługa informatyczna firm
Comarch – oprogramowanie dla firmEnova – profesjonalne oprogramowanie dla firm

Moduły

Ewidencja Srodków Pieniężnych [Więcej...]

 • wystawianie dokumentów KP/KW w dowolnej walucie
 • dzienne lub okresowe raporty kasowe
 • obsługa wielu rachunków bankowych
 • rejestracja wpłat i wypłat bankowych nie związanych z zakupem lub sprzedażą (np. odsetki)
 • przelewy w dowolnej walucie, dla kontrahentów, pracowników oraz US i ZUS
 • raporty bankowe Bank Przyjmie/Wypłaci
 • dowolna iloć tabel walut i kursów wymiany
 • rozrachunki z kontrahentami (w tym walutowe)
 • dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty)
 • raporty o należnościach i zobowiązaniach, struktura wiekowa należności)

Faktury [Więcej...]

 • ewidencja i zarządzanie dokumentami handlowymi
  • faktury zakupu
  • faktury sprzedaży
  • korekty
 • ewidencja paragonów
 • obsługa drukarek fiskalnych
 • współpraca z Modułem Środków Pieniążnych

Handel [Więcej...]

 • ewidencja dokumentów magazynowych: PZ, WZ, PW, RW
 • automatycznie generowane dokumenty: PZ, WZ
 • inwentaryzacja
 • ewidencja ofert i zamówień
 • automatyczne tworzenie faktur na podstawie zamówień
 • obsługa procesu kompletacji produktu,
 • definiowalne jednostki miary oraz przeliczniki pomiędzy nimi
 • dowolna liczba cen
 • definicje cen pozwalające na automatyczne naliczanie procentowego narzutu i marży
 • obsługa wielu magazynów (dokumenty MM)
 • definiowalne relacje między dokumentami, automatyzacja obiegu dokumentów

Księga przychodów/rozchodów [Więcej...]

 • zapisy księgi
 • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży
 • ewidencja: raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumentów wewnętrznych
 • zestawienia przychodów i kosztów
 • rozliczenia z kontrahentami
 • dokumenty do rozrachunków:
  • noty odsetkowe
  • ponaglenia zapłaty
  • potwierdzenia salda
  • przelewy
 • deklaracje dochodowe: PIT-5 i PIT-5L
 • deklaracja VAT-7
 • definiowalne zestawienia

Księga handlowa [Więcej...]

 • praca oparta o dziennik księgowy
 • definiowany plan kont
 • dowolna liczba poziomów analityki
 • konta słownikowe ograniczające do niezbędnych liczbę kont np. kontrahentów
 • możliwość ręcznego wprowadzania dekretów
 • definiowalne schematy księgowe
 • rozbudowane analizy:
  • konta syntetyczne
  • analityczne
  • dokumenty
  • dekrety
  • zapisy na kontach
 • obsługa wielu walut i automatyczne przeliczanie na podstawie tabeli kursów
 • raporty obowiązkowe:
  • bilans
  • rachunek wyników
  • zestawienie przepływów pieniężny
  • definiowalne raporty księgowe

Księga inwentarzowa [Więcej...]

 • pełna rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi
 • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • różne metody amortyzacji:
  • liniowa
  • degresywna
  • jednorazowa<
 • ewidencja środków trwałych niepodlegających amortyzacji
 • ewidencja zestawów środków trwałych

Kadry i płace [Więcej...]

 • pełna zgodność z ustawodawstwem w zakresie:
  • ewidencji danych kadrowych
  • naliczania wynagrodzeń
  • stażów i zasiłków chorobowych
  • podatków
  • składek ZUS
 • parametryzacja systemu gwarantująca łatwość przystosowania do zmieniających się przepisów
 • definiowalny harmonogramów czasu pracy
 • definiowalne składników wynagrodzenia w zależności:
  • od czasu pracy
  • okresu nieobecności
  • stażu pracy
  • zdefiniowanych atrybutów
 • rozliczenia wielowalutowe
 • współpraca z Programem Płatnika
 • współpraca z Rejestratorami Czasu Pracy (RCP)
 • wbudowany język raportów - tworzeniu zaawansowanych raportów


IP: 34.239.170.169 (ec2-34-239-170-169.compute-1.amazonaws.com)